STICHTING ABRI VOOR DIEREN

Header Abri voor Dieren - Allemaal dieren
Logo Abri voor Dieren

 

ONDERSTEUNING DOOR MIDDEL VAN EEN FINANCIËLE DONATIE

Stichting Abri voor Dieren ondersteunt organisaties, instellingen en stichtingen die tot doel hebben dieren een ‘dierwaardig’ bestaan te geven door middel van het verstrekken van een financiële bijdrage in de vorm van een donatie. Deze organisaties, instellingen en stichtingen werken voornamelijk met vrijwilligers en zijn actief ten behoeve van de opvang van of de hulp aan zwerfdieren en gewond geraakte dieren in met name Nederland en Spanje.

 

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR ONDERSTEUNING

• projecten met bovengestelde doelstelling die uitgevoerd worden in Nederland en Spanje, maar ook daarbuiten:
• de organisatie, instelling of stichting werkt zonder winstoogmerk en zet zich in ten dienste van het algemeen nut;
• projecten mogen over meerdere jaren doorlopen;
• reeds gerealiseerde projecten of aanschaffingen zijn van ondersteuning uitgesloten.

 

In alle gevallen beslist het bestuur van de stichting Abri voor Dieren over de toekenning van de ondersteuning en de hoogte van de financiële bijdrage. Bovenstaande criteria zijn indicatief, het bestuur behoudt zich het recht voor om iedere ondersteuning om welke redenen dan ook toe te kennen of af te wijzen.

 

HOE WORDT EEN AANVRAAG INGEDIEND

Om u en onze stichting te helpen inzicht te krijgen in de aanvraag is een vragenlijst samengesteld waarin een aantal basisvoorwaarden voor de aanvraag de revue passeren. Als u op de button ‘aanvraag’ klikt, verschijnt automatisch de vragenlijst. Vul deze in en u krijgt aan het eind van de lijst de keuze om daadwerkelijk tot de aanvraag over te gaan.

AANVRAGEN KUNNEN ALLEEN VIA DEZE WEBSITE WORDEN INGEDIEND!

Projecten ingestuurd tot 31 december 2019 worden op de eerst volgende vergadering  van 20 Januari 2020 behandeld.  Projecten ingestuurd  van 1 januari tot 29 februari worden 9 maart 2020 behandeld.

 

De vragen in de vragenlijst vindt u ook terug onder het kopje 'Beoordelingscriteria'. Daar staat ook vermeld welke documenten u met de aanvraag dient mee te sturen. Aan het voldoen van alle criteria kunnen geen rechten worden ontleend. De beoordeling over het toekennen van een ondersteuning blijft ter beoordeling van het bestuur van Stichting Abri voor Dieren.

hond

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.