Abri voor Dieren

GA DIRECT NAAR AANVRAAG VOOR FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN UW PROJECT

WILT U ONZE NIEUWSBRIEF LEZEN, SCHRIJFT U ZICH DAN IN

Dieren verdienen een dierwaardig bestaan

Abri voor Dieren

ONDERSTEUNING AAN GOEDE DOEL ORGANISATIES VOOR DIERENWELZIJN DOOR MIDDEL VAN EEN FINANCIËLE DONATIE

Stichting Abri voor Dieren ondersteunt organisaties, instellingen en stichtingen die tot doel hebben dieren een ‘dierwaardig’ bestaan te  geven. Dit doen wij door het verstrekken van een financiële bijdrage in de vorm van een donatie.

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR ONDERSTEUNING

  • projecten met bovengestelde doelstelling 'dieren een dierwaardig bestaan te geven', die uitgevoerd of aangestuurd worden door organisaties, instellingen of stichtingen wereldwijd. Deze projecten mogen over meerdere jaren doorlopen. Reeds gerealiseerde projecten komen echter niet voor financiële ondersteuning in aanmerking;
  • de organisatie, instelling of stichting is actief ten behoeve van de opvang van of de hulp aan zwerfdieren en gewond geraakte dieren of zet zich in voor soort- of biotoopbehoud overal ter wereld;
  • de organisatie, instelling of stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers, is zonder winstoogmerk en zet zich in ten dienste van het algemeen nut.

TOEKENNING

In alle gevallen beslist het bestuur van de stichting Abri voor Dieren over de toekenning van de ondersteuning en de hoogte van de financiële bijdrage. Bovenstaande criteria zijn indicatief, het bestuur behoudt zich het recht voor om iedere ondersteuning om welke redenen dan ook  toe te kennen of af te wijzen. Abri voor Dieren ondersteunt allerlei soorten projecten voor dierenwelzijn; van groot tot klein qua omvang en van kostbaar tot relatief geringe bedragen.

HOE WORDT EEN AANVRAAG INGEDIEND

Om zowel u als Abri voor Dieren te helpen de aanvraag overzichtelijk in te dienen, is een vragenlijst samengesteld waarin een aantal  basisvoorwaarden voor de aanvraag de revue passeren. Als u hier op ‘aanvraag’ klikt, verschijnt automatisch de vragenlijst. Vul deze in en klik op verzenden.
De vragen in de vragenlijst vindt u ook terug onder het kopje 'Beoordelingscriteria'. Daar staat ook vermeld welke documenten u met de  aanvraag dient (indien aanwezig/van toepassing) mee te sturen. Aan het voldoen van alle criteria kunnen geen rechten worden ontleend. De beoordeling over het toekennen  van een ondersteuning blijft te allen tijde ter beoordeling van het bestuur van Stichting Abri voor Dieren.

AANVRAGEN KUNNEN ALLEEN MET DE INGEVULDE AANVRAAGLIJST VAN DEZE WEBSITE WORDEN INGEDIEND!

 

Alle aanvragen die voor het einde van een maand ingediend zijn, worden de maand daarna op de 2e maandag door het bestuur behandeld.

ABRI VOOR DIEREN INTRODUCTIEFILM

In onze introductiefilm krijgt u een zestal projecten te zien die Abri voor Dieren heeft ondersteund en informatie over onze werkwijze.
Klik hier om de volledige versie van deze film te starten (ca 15 minuten).

Er is ook een verkorte versie (ca 5 minuten). Deze film is geheel rechtenvrij te gebruiken voor eigen gebruik in de wachtkamer/receptie, kantine of op sociale media of website. Klik hier om de verkorte film van Abri voor Dieren te openen. De film wordt vervolgens in een nieuw venster weergegeven. De film kan daarna worden opgeslagen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.