NO IMAGE

GA DIRECT NAAR AANVRAAG VOOR FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN UW PROJECT

WILT U ONZE NIEUWSBRIEF LEZEN, SCHRIJFT U ZICH DAN IN

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR ONDERSTEUNING

• projecten met de doelstelling dieren een ‘dierwaardig’ bestaan te geven;
• de aanvragende organisatie, instelling of stichting werkt zonder winstoogmerk en zet zich in ten dienste van het algemeen nut;
• de aanvragende organisatie, instelling of stichting werkt met (een overgroot deel) vrijwilligers.

Projecten mogen over meerdere jaren doorlopen.
Projectactiviteiten wereldwijd komen in aanmerking.

HOE WORDT EEN AANVRAAG INGEDIEND

Vul de vragenlijst in en verzend direct of sla deze op als pdf. Deze pdf voegt u samen met de andere documenten als bijlage toe aan een e-mail naar projecten@abrivoordieren.org

AANVRAGEN KUNNEN ALLEEN MET DE INGEVULDE VRAGENLIJST VAN DEZE WEBSITE WORDEN INGEDIEND!

VRAGENLIJST

Wij vragen u o.a. naar aard en samenstelling van uw organisatie, voor welk project u een bijdrage vraagt, een omschrijving daarvan en op welke dieren het betrekking heeft. Daarnaast vragen wij of het een nieuw of reeds gestart project is, het financieringsplan en de eventuele eigen bijdrage van uw organisatie in dit project.
Alle aanvragen worden alleen door het bestuur van Abri voor Dieren ingezien en strikt vertrouwelijk behandeld.

Ga direct naar het aanvraagformulier.

OVERIGE DOCUMENTEN

Voor zover mogelijk en indien van toepassing vragen wij u als bijlage mee te sturen:
• kopie actuele statuten;
• kopie inschrijving K.v.K.;
• recent financieel jaarverslag, incl. balans, winst- en verliesrekening.

De beoordeling over toekenning van een ondersteuning blijft te allen tijde aan het bestuur van Stichting Abri voor Dieren. Projecten die al zijn gerealiseerd komen niet in aanmerking voor een donatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.