STICHTING ABRI VOOR DIEREN

Header Abri voor Dieren - Allemaal dieren
Logo Abri voor Dieren

 

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR ONDERSTEUNING

• projecten met de doelstelling dieren een ‘dierwaardig’ bestaan te geven:
• de organisatie, instelling of stichting werkt zonder winstoogmerk en zet zich in ten dienste van het algemeen nut;
• de organisatie, instelling of stichting werkt met (het overgrote deel) vrijwilligers;
• projecten mogen over meerdere jaren doorlopen.

 

HOE WORDT EEN AANVRAAG INGEDIEND

Vul de vragenlijst in en sla deze op. Dit document (pdf) voegt u samen met de andere documenten als bijlage toe aan de e-mail.

AANVRAGEN KUNNEN ALLEEN VIA DEZE WEBSITE WORDEN INGEDIEND!

 

VRAGENLIJST

Wij vragen u o.a. naar aard en samenstelling van uw organisatie, voor welk project u een bijdrage vraagt, een omschrijving daarvan en op welke dieren het betrekking heeft. Daarnaast vragen wij of het een nieuw of reeds gestart project is, het financieringsplan en de eventuele eigen bijdrage van uw organisatie in dit project.

 

OVERIGE DOCUMENTEN

Voor zover mogelijk vragen wij u als bijlage mee te sturen:
• kopie actuele statuten;
• kopie inschrijving K.v.K.;
• recent financieel jaarverslag, incl. balans, winst- en verliesrekening. De beoordeling over toekenning van een ondersteuning blijft te allen tijde aan het bestuur van Stichting Abri voor Dieren. Projecten die al zijn gerealiseerd komen niet in aanmerking voor een donatie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.