STICHTING ABRI VOOR DIEREN

Header Abri voor Dieren - Allemaal dieren
Logo Abri voor Dieren

 

BESTUUR

Het bestuur komt 1x per 2 maanden bijeen en bestaat uit:

voorzitter:             Huib Jansen            
secretaris:            Kees Donkelaar      
penningmeester: Jos van Osch          

Het bestuur is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

RAAD VAN TOEZICHT

voorzitter: mevr. Karin van Blijswijk   
mevr. Trees Paap-van Blijswijk

Mevr. Klaske Heida                           

 

VERANTWOORDING

Jaarlijks zullen wij hier een Staat van Baten en Lasten publiceren.
De eerste (over 2018) verschijnt medio 2019.

 

RSIN:

858453253

 

BELEIDSPLAN

Klik hier