STICHTING ABRI VOOR DIEREN

Header Abri voor Dieren - Allemaal dieren
Logo Abri voor Dieren

 

BESTUUR

Het bestuur komt 1x per 2 maanden bijeen en bestaat uit:

voorzitter:              Huib Jansen            
secretaris:             Kees Donkelaar      
penningmeester:   Jos van Osch          

Het bestuur is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

RAAD VAN TOEZICHT

voorzitter: Mevr. Karin van Blijswijk   

                 Mevr. Trees Paap-van Blijswijk

                 Mevr. Klaske Heida                           

 

VERANTWOORDING

Staat van Baten en Lasten

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2018

 

BELEIDSPLAN

Klik hier