NO IMAGE

GA DIRECT NAAR AANVRAAG VOOR FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN UW PROJECT

WILT U ONZE NIEUWSBRIEF LEZEN, SCHRIJFT U ZICH DAN IN

Inrichting van een huiskamer en patio voor honden

St. Koninklijke Hondenbescherming

01-06-2022

Inrichting van een huiskamer en patio voor honden
Inrichting van een huiskamer en patio voor honden
Inrichting van een huiskamer en patio voor honden

De Koninklijke Hondenbescherming is 110 jaar geleden opgericht als de ‘Anti Trekhonden Bond’ vanwege de toenmaals sterk groeiende opinie dat honden niet geschikt zijn voor trekwerkzaamheden. Dat heeft geleid tot overleg met ministeries en andere overheden om wettelijk zaken rond de (trek)hond te regelen. En nog steeds speelt de Koninklijke Hondenbescherming een belangrijke (pro)adviserende rol bij wettelijke bepalingen en regelingen rond de hond en de hondenopvang.

OPVANG

De Koninklijke Hondenbescherming vangt met name oudere, kwetsbare honden op voornamelijk van particulieren. Honden die zijn overgebleven na het overlijden van hun baasje(s), honden waarvoor om wat voor redenen dan ook niet meer kan worden gezorgd (ziekte of hulpbehoevende verzorger, ouderdom verzorger, scheiding, emigratie etc.). Veelal hebben deze honden ook een stressvolle periode achter de rug en kunnen daardoor schuw, agressief, angstig of onzeker gedrag vertonen.

KAMERS

“We hebben een duidelijk idee over hoe honden op te vangen”, vertelt Daphne Groenendijk: “de hond staat voorop in alles, waarbij vooral gedacht wordt aan rust en ruimte in een prikkelarme, stressverlagende omgeving. En aandacht natuurlijk, kwalitatief hoge begeleiding en zo nodig medische zorg. De honden moeten naar eigen behoefte naar buiten kunnen om te spelen of te rennen en weer naar binnen om de rust te zoeken. We bouwen aparte glazen, geluidswerende kamers, waar de honden geen last hebben van elkaar en bezoekers hun mogelijk toekomstige hond kunnen zien zonder overlast te veroorzaken.”

UITPLAATSEN

“Want dat is onze ultieme doelstelling”, vult Sieneke Groenman aan: “we willen uiteindelijk toch weer zo veel mogelijk honden uitplaatsen. Daarom is er ook altijd een intake-gesprek voordat we een hond in onze opvang opnemen. We dienen het karakter van de hond in te schatten om te kijken in welke groep hij het best zou passen én om te bepalen of de hond al dan niet uitgeplaatst kan worden. Is een hond (te) oud of is het om andere/medische redenen niet mogelijk om de hond in aanmerking te laten komen voor uitplaatsing, dan kan hij worden opgevangen in onze permanente groep. Er zijn echter ook honden waarvoor er -helaas- binnen onze opvang geen plaats is!”

IDEAAL

Om de ideale omstandigheden ook te realiseren heeft de Koninklijke Hondenbescherming een groot stuk land aangekocht in het Overijsselse Den Ham. Daarvoor werd zelfs het pand in Den Haag verkocht. “De bestaande panden en gebouwen op dit nieuwe terrein worden gerenoveerd en heringericht volgens onze specifieke inzichten, alleen … we zijn nog niet zover”, vervolgt Daphne Groenendijk: “we zijn lange tijd bezig geweest fondsen te werven, een aannemer te vinden én de kosten binnen de perken te houden. Dat is nu grotendeels achter de rug en binnenkort kunnen we echt aan de slag.”

KENNISCENTRUM

De medewerkers van de opvang zijn -naast enkele betaalde krachten- voor het overgrote deel lokale vrijwilligers. De kennis en opgedane ervaring van al deze mensen over opvang en verzorging wordt graag gedeeld met velerlei instanties, waaronder advies naar de overheid.
Eén van de gebouwen wordt dan ook als kennis- en bezoekerscentrum ingericht.

DUURZAAM

“Natuurlijk worden alle gebouwen goed geïsoleerd en energieverbruik-arm ingericht, maar we doen nog extra inspanningen. Zo graven we een watergang en vijver waarin we regenwater opvangen voor allerlei gebruik, maar waarvan de vijver meteen als speelvijver voor de honden dienstdoet. De warmte die de honden afgeven wordt hergebruikt om de opstallen te verwarmen.”

KONINKLIJKE HONDENBESCHERMING EN ABRI VOOR DIEREN

Stichting Abri voor Dieren heeft een donatie toegezegd voor de realisatie van één van de hondenkamers.

https://hondenbescherming.nl/

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.