NO IMAGE

GA DIRECT NAAR AANVRAAG VOOR FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN UW PROJECT

WILT U ONZE NIEUWSBRIEF LEZEN, SCHRIJFT U ZICH DAN IN

Verbeteren van de habitat

St. De Mussen Toevlucht

12-09-2022

Verbeteren van de habitat
Verbeteren van de habitat
Verbeteren van de habitat

DE HUISMUS STAAT ER NIET GOED VOOR
In de jaren zeventig van de vorige eeuw waren er in Nederland nog 2 miljoen paartjes huismussen. Nu broedt er hier nog maar een kwart van en dit aantal loopt nog steeds sterk terug. Vooral in Amsterdam is het voortbestaan van de mus bedreigd. Hier loopt het aantal zelfs terug met 90%.

De huismus staat sinds 2004 op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten.

Verlies van habitat
Één van de belangrijkste oorzaken van de terugloop is het verdwijnen van de mussenhabitat. Huismussen hebben dichte beschutting nodig van grote bomen en struiken die niet te ver uiteen staan. De mus is namelijk een prooidier, vliegt relatief traag en waagt zich meestal niet verder dan een meter of vijf van een goed beschutte plek.

Stichting Mussen Toevlucht
Stichting De Mussen Toevlucht is opgericht om de bedreigde mus door geheel Nederland te beschermen, redden en ondersteunen door een landelijk netwerk van samenwerkende mussenhabitatten. Bovendien zet de stichting zich in voor het redden van individuele mussen en het beschermen en redden van separate mussenkolonies. Inmiddels zijn 24 kolonies behoed voor de ondergang en daarmee zijn ruim 5.000 mussen gered.

Amsterdam
In Amsterdam heeft Stichting De Mussen Toevlucht in 2013 de eerste, originele mussenhabitat ingericht, waar zo’n 320 huismussen wonen. Deze habitat is nu dringend aan vervanging toe. In de afgelopen tien jaar hebben stormen aanzienlijke schade toegebracht aan grote bomen en struiken. De twee belangrijkste, enorm grote, bomen (zes meter hoog, 3 meter breed) zijn zelfs doodgegaan. Ze zijn weliswaar vervangen, maar de nieuwe bomen hebben wel de nodige tijd nodig om de omvang (en daardoor beschutting) van de oude te bereiken.

“Er dienen derhalve meer bomen en struiken te worden aangeplant om de mussen betere bescherming te bieden tegen o.a. de sperwer, die de kolonie vanuit de Westertoren bejaagt en om uitkijk- en rustplaatsen te creëren. Ook bamboe en groenblijvende struiken dienen te worden aangeplant. De mussen zelf maken intensief gebruik van de zachte blaadjes om als nestmateriaal te gebruiken en daar hebben sommige planten het na al die jaren moeilijk mee”, aldus Jennifer Hagens oprichter en voorzitter van de stichting.

Abri voor Dieren
Abri voor Dieren ondersteunt het project voor de (her)beplanting van de eerste originele mussenhabitat in Amsterdam met een donatie.

https://www.stichtingdemussentoevlucht.nl/

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.